รถตู้ให้เช่าเหมา.com

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

สมพงษ์ ไตรรัตน์

เลขที่บัญชี

068 351131 5

รีวิว การบริการของเรา